За Нас

Санаторно-оздравителният комплекс «Камчия» е  еднолично акционерно  дружество регистрирано  съгласно законодателството на Република България. Собственик на дружеството е  Правителството на град Москва. Санаторно-оздравителният комплекс «Камчия» е уникален международен център за образование, култура, отдих, спорт, здраве, бизнес и конгресен туризъм.rtyrtyrtyrtyy5tyyutyutyu

tyuty

uty

uty

uty

u

WHAT WE OFFER?

Sport Hall 1

sport hall 1.

Sport Hall 1

Sport hall 2.

Sport Hall 1

Sport Hall 3.

Sport Hall 1

Sport Hall 4.

Sport Hall 5

Sport Hall 5.

View All Features →