Над 50 младежи се събраха по програма Еразъм+ в комплекс «Камчия» в началото на август. Домакин по проекта „Разбиране и толерантност – път към обединена Европа“ е Сдружение бадминтон клуб ВИАС – София, а в комплекса пристигнаха млади хора от клуб по бадминтон в град Аймелдинген /Гер/ и бадминтон клуб на спортно училище № 6 в Букурещ /Рум/.

Основна цел на младежкия обмен е да изгради модели за борба и справяне с агресията. По време на престоя си участниците в проекта  се включиха в множество активности, игри, лекции, дискусии и спортни занимания край морето и чистия въздух на «Камчия».

Всички проектни дейности следваха изцяло методите за повишаване на личностното развитие и провокираха поведение на толерантност и междукултурен диалог. В последния ден участниците получиха Youthpass сертификат за признаване на придобитите компетенции, знания и опит.

 

CategoryUncategorized
Logo_footer   
     © 2019 SOK KAMCHIA

Follow us: